SERVICII DE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ

Consultanţă şi proiectare pentru:

 • clădiri cu destinația educație (creșe, grădinițe, școli etc.)
 • clădiri pentru sănătate și agrement
 • clădiri administrative și comerciale
 • clădiri industriale
 • construcţii speciale (centrale termice, alimentare cu apă şi canalizare etc.)

Studii de fezabilitate

 • studii de fezabilitate pentru instituții bugetare / companii private în vederea accesării fondurilor europene, în conformitate cu legislaţia în vigoare (HG 907/2016)
 • cereri de finanțare
 • asistență tehnică pentru utilizarea platformei mySMIS2014

Managementul proiectelor

Managementul costurilor

 • Controlul costurilor de investiţie
 • Bugetarea proiectelor
 • Planificare financiară

Technical Due Diligence

 • Achiziții de active / terenuri / proiecte
 • Estimarea costurilor de investiții sau operaționale
 • Evaluarea stării tehnice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora
 • Supravegherea tehnică a lucrărilor, pe șantier
 • Inspecții de proprietate, studii tehnice, expertize tehnice, autorizaţii

 Cartea tehnică a construcţiei - revizuire, scanare, arhivare.